voetbalvandalisme bibliotheek, documenten, nota’s, studies, notities over supporters geweld.

home

Anti Racisme

 Stadionverboden 

Bibliotheek 

Het weer

De FSI

 

ITEMS

 

CIV documenten:

Voetbalvandalisme

Rotterdamse hooligans 

Aanpak hooligans

 Handboek KNVB

Aanwijzing OM

 Europese Unie

Supporters & politie

 

Overige ducumentatie:

 

 

 

VOETBALVANDALISME

Gebruik de menu’s aan de linker en rechter zijde voor het zoeken op onderwerp.

 

Algemeen beleid:

Beleidskader voetbalvandalisme en –geweld.

 

     KNVB:

     * Standaardvoorwaarden KNVB

     * Handboek Veiligheid 2006 - 2007

     * Gedragscode en privacy clubcard

     * Beleidsplan betaald voetbal 2005 - 2009

 

     Ministerie BZK

 

     Eindrapport voetbalvandalisme seizoen 2006-2007

     5 september 2007

Het voetbalseizoen 2006-2007 is net als het vorige seizoen niet rustig verlopen. Er deden zich ernstige incidenten voor bij twee wedstrijden van ADO Den Haag en de wedstrijden Nancy-Feyenoord en Jong Oranje-Jong Marokko. Ook is er een toename van het aantal kwetsende, discriminerende of racistische spreekkoren. Met uitzondering van FC Utrecht hebben de voetbalclubs supporters die hier aan mee doen onvoldoende aangepakt. Bij het handhaven en toepassen van regels kan nog veel verbeterd worden.  Dit alles stelt het Auditteam in het eindrapport over het seizoen 2006-2007.

Bestanden

·                      Definitief rapport preventief supportersbeleid (317 Kb)             |Pdf-icoon Pdf-bestand

·                      Eindrapport auditteam voetbalvandalisme 2006-2007(354 Kb) |Pdf-icoon Pdf-bestand

 

 

     Ministerie van Justitie/WODC:

     Aanpak voetbalvandalisme - dadergedrag

 

SOVS:

* Brief Minister Remkes aan Tweede Kamer tbv overleg 14 maart 2006.

* Hooligans in beeld:  “Van veel blauw naar slim blauw”.

* Politie wil Hooligan Top-500.

 

CIV:

Voetbalvandalisme

 

 

RAAD VAN EUROPA:

HANDBOEK PREVENTIE GEWELD BIJ VOETBALWEDSTRIJDEN

 

“Imago Voetbalsupporter”: onderzoek i.o.v. de SOVS

 

Voor een overzicht van opgelegde combi-reizen in 2004-2005 klik hier>> combi’s

 

Professor Otto Adang :

Hooligans

 

 

VOETBALVANDALISME:  NOTITIES EN NOTA’S

 

·         Politie-inzet bij voetbalwedstrijden

13 september 2006

Het terugdringen van de politie-inzet rondom voetbalwedstrijden is een speerpunt van beleid en mag daarom altijd op veel bestuurlijke en beleidsmatige aandacht rekenen. Drie jaar na inwerkingtreding van het eerste beleidskader bestrijding voetbalvandalisme reden voor het Auditteam om nader onderzoek te doen naar de inzet in de afgelopen seizoenen en de ontwikkelingen daarin in kaart te brengen. Lees verder

·         Veiligheidsorganisatie bij Play-off wedstrijden

13 september 2006

Onderzocht is of de korte voorbereidingstijd voor een play off-wedstrijd knelpunten voor de veiligheid geeft. De conclusie van het onderzoek is dat de politie, gemeenten en clubs dit goed opvangen. Lees verder

·         Eindrapport Auditteam voetbalvandalisme 2005 - 2006

13 september 2006

De bestrijding van voetbalvandalisme is het afgelopen seizoen op veel onderdelen verder verbeterd. Het Auditteam komt tot dit oordeel omdat eerder gedane aanbevelingen zijn opgepakt, maar ook omdat meer samenwerking en een professionelere aanpak steeds meer zichtbaar worden en omdat resultaten zichtbaar zijn. Lees verder

·         Leidraad Veiligheidsmaatregelen WK 2006

7 juni 2006

In deze leidraad staat op hoofdlijnen beschreven hoe Nederland de ondersteuning aan Duitsland geeft. Daarbij hebben we het niet alleen over Nederland als exporteur van de duizenden voetbalfans die in de komende maanden Duitsland zullen bezoeken, maar ook over het land dat als transitland van buitenlandse supporters dient. Lees verder

·         Eindrapportage van de projectrapporteur Nieuwe Competitieopzet

19 januari 2006

In deze eindrapportage wordt voor alle maatregelen uit het pakket veiligheidsmaatregelen aangegeven wat de status van invoering is: gereed, nog niet gereed of volgens planning. Lees verder

·         Verslag wedstrijdbezoek Heracles Almelo - FC Twente d.d. 2 oktober 2005

18 november 2005

Het auditteam is positief over de wedstrijdorganisatie, maar verbeteringen in het beleid zijn noodzakelijk. In zijn wedstrijdverslag komt het auditteam tot de conclusie dat de voorbereiding voor de wedstrijd van 2 oktober door de betrokken partijen serieus en zorgvuldig is geweest.  Lees verder

·         Rapportage wedstrijdbezoek Ajax - Feyenoord d.d. 28 augustus 2005

18 november 2005

Naast de gebruikelijke aandachtspunten als de veiligheidsorganisatie bij beide betrokken clubs, de inzet van de politie, het supportersvervoer, de kaartverkoop, de handhaving van stadionverboden en het optreden tegen kwetsende spreekkoren, heeft het Auditteam bij dit wedstrijdbezoek vanzelfsprekend specifiek gekeken naar de voorbereiding en uitvoering op een aantal aspecten die eerder problematisch zijn gebleken. Lees verder

·         Onderzoek spreekkoren

22 augustus 2005

In het voetbalseizoen 2004-2005 is in 20 à 30 wedstrijden sprake geweest van kwetsende en/of discriminerende spreekkoren, die de aandacht hebben getrokken. Veertien wedstrijden daarvan, waaronder zes van de zeven wedstrijden die zijn stilgelegd en ‘een wedstrijd die is gestaakt, zijn door het Auditteam nader onderzocht. Lees verder

·         Eindrapportage 2004-2005 Jaarverslag Auditteam voetbalvandalisme

22 augustus 2005

In het eindrapport wordt de conclusie getrokken dat de afstemming en samenwerking tussen gemeenten, clubs, politie en OM - de zogenoemde ketenaanpak – in het algemeen goed verloopt. De samenwerking met partijen die niet bij iedere wedstrijd betrokken zijn zoals de NS, busmaatschappijen en spoorwegpolitie, verloopt moeizamer. Lees verder

·         ‘Een wissel met grote gevolgen’

13 juli 2005

Naar aanleiding van de rellen rondom de wedstrijd Feyenoord-Ajax van 17 april 2005 heeft de burgemeester van Rotterdam het Auditteam Voetbalvandalisme gevraagd onderzoek te doen naar de gebeurtenissen en de rol van alle daarbij betrokken organisaties. Lees verder

·         Rapportage pasfotoregistratie

24 mei 2005  Lees verder

·         Verslag wedstrijdbezoek Willem II – NAC Breda d.d. 21 november 2004

16 maart 2005

De organisaties bij de wedstrijd Willem II - NAC zijn in de ogen van het auditteam, zeker beleidsmatig,grondig voorbereid. Lees verder

·         Verslag wedstrijdbezoek Feyenoord - PSV d.d. 12 december 2004

16 maart 2005 Lees verder

·         Eindrapport Auditteam Voetbalvandalisme seizoen 2003-2004

11 augustus 2004

Het vernieuwde beleidskader bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgeweld dat afgelopen seizoen in werking is getreden functioneert naar het oordeel van het auditteam voetbalvandalisme behoorlijk. In dit beleidskader staat wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe wordt opgetreden als het gaat om voetbalvandalisme. Wel zijn op onderdelen aanscherpingen gewenst met name ten aanzien van risicoindeling van wedstrijden en de bijbehorende tolerantiegrenzen en ten aanzien van het bestrijden van spreekkoren. Ook de opsporing en de vervolging via het opleggen van stadionverboden kan beter. Lees verder

·         Audit jong Ajax - jong Feyenoord d.d. 15 april 2004

7 juni 2004

De avond van 15 april 2004 speelden Jong Ajax en Jong Feyenoord een competitiewedstrijd tegen elkaar op sportpark De Toekomst, het jeugdcomplex van Ajax nabij de Arena in Amsterdam. Na afloop van deze wedstrijd betraden tientallen supporters van Ajax het veld en werden spelers en trainers van Feyenoord bedreigd, geschopt en geslagen. Eén speler van Feyenoord is met een hersenschudding in het ziekenhuis opgenomen. Op basis van recherche-onderzoek zijn in mei twee personen aangehouden. De geweldpleging tegen spelers veroorzaakte veel onrust in de media en onder alle betrokkenen. Op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het auditteam de ongeregeldheden onderzocht. Lees verder

·         Audit ADO Den Haag - AFC Ajax d.d. 9 november 2003

19 april 2004

Vijftien jaar geleden werd een wedstrijd tussen ADO Den Haag en AFC Ajax in Den Haag gestaakt wegens ernstige rellen. Deze gebeurtenissen, tezamen met de media-aandacht én de inspanningen gericht op het voorkómen van kwetsende spreekkoren, waren voor het audit-team voetbalvandalisme aanleiding tot het uitvoeren van een audit. De resultaten hiervan zijn opgenomen in dit verslag. Lees verder

·         Verslag wedstrijdbezoek NEC-Vitesse d.d. 14 december 2003

18 maart 2004

De wedstrijd NEC – Vitesse van 14 december 2003 was de tweede wedstrijd in het kader van het wedstrijdbezoeken van het auditteam Voetbalvandalisme. Het auditteam heeft tot taak feitenonderzoek te doen naar ingrijpende incidenten van voetbalvandalisme in Nederland en onderzoek te doen naar het voorkomen van incidenten. Lees verder

·         Rapportage Auditteam Voetbalvandalisme

26 februari 2004

De huidige infrastructuur rond het stadion de Arena in Amsterdam maakt het bij internationale voetbalwedstrijden niet goed mogelijk supporters van verschillende teams al buiten het stadion van elkaar te scheiden. Dit komt doordat er bij internationale wedstrijden voor de supporters geen regels gelden over het verplicht reizen per trein of met een maximum aantal bussen. De KNVB moet er bij de UEFA voor pleiten dat de regels die in Nederland bij risicowedstrijden gelden voor kaartverkoop, toelating en vervoer, ook gelden bij internationale wedstrijden. Ajax heeft daar inmiddels voor internationale wedstrijden in Amsterdam al het initiatief voor genomen. Intensievere supportersbegeleiding, het bouwen van een loopbrug om supporters te scheiden of het om-en-om openstellen van looproutes voor de verschillende supporters, moet ongeregeldheden kunnen voorkomen. Dat stelt het Auditteam Voetbalvandalisme, dat de gang van zaken rond de wedstrijd van Ajax tegen  Club Brugge van 1 oktober 2003 heeft onderzocht. De voorzitter van het auditteam, mevrouw Vliegenthart, heeft de rapportage van het onderzoek aangeboden aan minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en aan burgemeester Cohen van Amsterdam.       Lees verder

·         Beleidskader bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgeweld 2003

23 april 2003

Voetbal geeft in Nederland plezier aan miljoenen mensen. Velen daarvan zitten voor de televisie. Ruim tweehonderdduizend supporters zitten elke week op de tribunes. Een klein deel daarvan bestaat uit mensen die het voetballen aangrijpen om, al dan niet georganiseerd, rellen te schoppen, bedreigingen te uiten of anderszins rottigheid uit te halen. Reeds jaren wordt getracht deze voetbalvandalen zo effectief mogelijk te bestrijden. Hierbij is het - helaas - onvermijdelijk gebleken dat de goedwillende supporters in meer of mindere mate lijden onder de maatregelen die worden getroffen om deze kleine groep vandalen aan te pakken. Lees verder

·         Beleidskader bestrijding voetbalvandalisme en -geweld voor risicowedstrijden

1 september 1997

De bestrijding van voetbalvandalisme en aan voetbal verbonden geweld is veelal een bovenlokale en soms een bovenregionale aangelegenheid. Betere afstemming van het optreden van diverse betrokken instanties is noodzakelijk. Lees verder

 

Rapport audit-team over rellen bij Feyenoord – Ajax (2005).

>> een wissel met grote gevolgen

 

 

·          Nieuwe Competitieopzet

 

Geen politie meer in voetbalstadions

In de voorgestelde maatregelen worden een aantal uitgangspunten gesteld, die een grote omwenteling betekenen in de aanpak van voetbalvandalisme door bestuur, politie en clubs.

Dit zal tot een forse besparing van politie-inzet leiden. Het is echter nauwelijks objectief te berekenen hoeveel uren politie-inzet bespaard worden dankzij het pakket maatregelen.

Lees verder >>>

 

 

Kamerstukken

 

·         Voetbalwet - meldingsplicht voetbalvandalen

22 december 2006

Mede naar aanleiding van het voetbalgeweld van Feyenoordsupporters in Nancy november jl. is de discussie over de wenselijkheid van een voetbalwet weer opgekomen. Wij zijn bereid in gesprek te gaan met partijen die een eventuele meerwaarde van een dergelijke wet kunnen aantonen. Medio januari hebben onze departementen hierover op hoog ambtelijk niveau een gesprek met de KNVB. Lees verder

·         Brief aan de Tweede Kamer over de bestrijding van voetbalvandalisme

11 oktober 2006

Hierbij informeer ik u, mede namens de minister van Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, over de ontwikkelingen inzake de bestrijding van voetbalvandalisme. In onderhavige brief wordt aandacht besteed aan de aanpak van voetbalvandalisme, de politie-inzet 2005-2006, de nieuwe competitie-opzet, het onderzoek naar lacunes in wetgeving, de informatie-positie van burgemeesters, de borging van beleid, de voortzetting van het auditteam voetbalvandalisme, de monitor sociaal preventief beleid, opleiding van stewards, geweld bij amateurvoetbal en een aantal kleine, overige onderwerpen. Lees verder

·         Brief aan de Tweede Kamer over veiligheidssamenwerking in het kader van het aanstaande wereldkampioenschap voetbal in Duitsland

7 juni 2006

Het wereldkampioenschap voetbal, dat van 9 juni tot 9 juli in Duitsland zal plaatsvinden, is voor Duitsland een uitermate belangrijk evenement. Nederland is gevraagd, en heeft uiteraard hieraan haar medewerking verleend, om op belangrijke terreinen met kennis, informatie en met personeel van politie en Koninklijke marechaussee een bijdrage te verlenen. Door middel van deze brief wil ik u op hoofdlijnen informeren op welke wijze dat gedaan is. Daarnaast zult u de uitgangspunten kunnen lezen die gehanteerd gaan worden bij de zogenaamde “oranje thuis”-situatie (de gebeurtenissen die hand in hand kunnen gaan met de prestaties van het Nederlands voetbalteam in Duitsland). Lees verder

·         Antwoorden op aanvullende kamervragen over stadionverboden voor supporters van Roda JC

20 mei 2006

Antwoorden op aanvullende kamervragen van het lid AtsmaAtsma (extern) (CDA) over stadionverboden van Roda JC. (Ingezonden 20 april 2006) Lees verder

·         Antwoorden op kamervragen over stadionverboden voor supporters van Roda JC

20 mei 2006

Antwoorden op kamervragen van het lid IrrgangIrrgang (extern) (SP) over het stadionverbod van Roda JC. (Ingezonden 20 april 2006) Lees verder

·         Onderzoek naar en afhandeling van de rellen bij de voetbalwedstrijd Feyenoord-Ajax op zondag 17 april 2005

21 september 2005

Reactie van minister Remkes op het rapport van het Auditteam Voetbalvandalisme, getiteld Een wissel met grote gevolgen Lees verder

·         Antwoorden op kamervragen over de Marokkaanse furie in Utrecht en Limburg.

31 augustus 2005

Antwoorden op kamervragen van het lid WildersWilders (extern) (Groep Wilders) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie over de Marokkaanse furie in Utrecht en Limburg. Lees verder

·         Antwoorden op kamervragen over rellen en vernielingen na de wedstrijd Marokko - Nigeria bij het WK - 20 in het Parkstad Limburg stadion

25 augustus 2005

Antwoorden op kamervragen van de leden TimmermansTimmermans (extern), Van HeemstVan Heemst (extern) en VerbeetVerbeet (extern) (allen PvdA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie over rellen en vernielingen na de wedstrijd Marokko - Nigeria bij het WK - 20 in het Parkstad Limburg stadion. Lees verder

·         Brief aan de Tweede Kamer over nieuwe opzet voetbalcompetitie KNVB

14 juni 2005

De nieuwe competitieopzet is gekoppeld aan een stevig pakket veiligheidsmaatregelen en goede afspraken om te zorgen dat de maatregelen ook daadwerkelijk worden ingevoerd. Minister Remkes verwacht hiervan een positieve invloed op de bestrijding van voetbalvandalisme en voetbalgeweld. Lees verder

·         Brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van voetbalrellen 17 april 2005

19 april 2005

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft op 18 april een brief aan de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van de rellen rond de voetbalwedstrijd Feyenoord - Ajax van zondag 17 april. Een relatief kleine groep kwaadwillende supporters drukt een te groot negatief stempel op het voetbal. Dat is niet acceptabel. Lees verder

·         Antwoorden op kamervragen over de beveiligingsmaatregelen bij de Amstel Cup wedstrijd ADO Den Haag - Ajax op 2 maart 2005

8 april 2005

Beantwoording van de vragen van het lid NawijnNawijn (extern) (LPF) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie over de beveiligingsmaatregelen bij de Amstel Cup wedstrijd ADO Den Haag - Ajax op 2 maart 2005. Lees verder

·         Antwoorden op kamervragen over over de rellen voorafgaand aan de wedstrijd NAC-FC Groningen op 26 februari 2005

4 april 2005

Beantwoording van de vragen van de leden VerbeetVerbeet (extern) (PvdA) en RijpstraRijpstra (extern) (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de rellen voorafgaand aan de wedstrijd NAC-FC Groningen op 26 februari 2005. Lees verder

·         Antwoorden op kamervragen over rellen rondom evenementen en hooligans

11 oktober 2004

Vragen van de leden AlgraAlgra (extern) en AtsmaAtsma (extern) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over rellen rondom evenementen en hooligans. (ingezonden 25 augustus 2004) Lees verder

·         Brief aan de Tweede Kamer over nieuwe aanpak voetbalvandalisme

4 oktober 2004

De stuurgroep bestrijding voetbalvandalisme heeft de aanpak van het voetbalvandalisme op drie punten gewijzigd. Dit schrijft minister Remkes aan de Tweede Kamer. De wijzigingen gaan over:

    • het indelen van wedstrijden naar laag, midden of hoog risico en de maatregelen die daar bij horen;
    • het afsteken van vuurwerk in stadions door professionele instanties (als daar een vergunning voor is afgegeven);
    • het strakker tegengaan van kwetsende en discriminerende of racistische spreekkoren. Lees verder

 

·         Antwoorden op kamervragen over de strafrechtelijke vervolging van gewelddadige hooligans bij voetbalwedstrijd

15 september 2004

Antwoorden van de minister van Justitie, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,  op de vragen van de leden Van HeemstVan Heemst (extern) en VerbeetVerbeet (extern) (beiden PvdA) over de strafrechtelijke vervolging van gewelddadige hooligans bij voetbalwedstrijd.  Lees verder

·         Antwoorden op kamervragen over het supportersproject van FC Groningen

18 november 2003

Vragen van het lid RijpstraRijpstra (extern) (VVD) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het supportersproject van FC Groningen (Ingezonden 16 oktober 2003) Lees verder

·         Brief aan de Tweede Kamer over de bestrijding van voetbalvandalisme

6 december 2002

Mede namens de minister van Justitie en de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer een overzicht van de huidige afspraken met burgemeesters, openbaar ministerie, politie en KNVB met betrekking tot de bestrijding van voetbalvandalisme. Lees verder

·         Antwoorden op kamervragen over voetbalgeweld

24 september 2002

Vragen van de leden RijpstraRijpstra (extern) en CornieljeCornielje (extern) (beiden VVD) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie over de voorgenomen aanpak van voetbalvandalisme, naar aanleiding van een tweetal voorbeelden bij Feyenoord en PSV. (Ingezonden 16 augustus 2002)  Lees verder

 

 

 

Downloadbare documenten

 

Nationaal Veiligheidsarrangement Spoorvervoer

 

Nationaal Veiligheidsarrangement Spoorvervoer Arnhem, 10 juni 2004. Opdrachtgever : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Adviseurs : ir. M.J.P. Leemans Ons kenmerk : R-03-12-012 Nationaal Veiligheidsarrangement Spoorvervoer Arnhem, 10 juni 2004Inhoudsopgave Samenvatting. 1 1.

 

Audit jong Ajax - jong Feyenoord d.d. 15 april 2004

 

Audit jong Ajax -jong Feyenoord d.d. 15 april 2004 Den Haag, juni 2004. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Reconstructie jong Ajax-jong Feyenoord 5 2.1 Beloftenelftallen 5 2.2 De infrastructuur 5 2.3 De voorbereiding 6 2.4 15 april: voor en tijdens de wedstrijd 9 2.5 15 april:

 

wobevaluatie_eindrapport_060404.pdf

 

Over wetten en praktische bezwaren Een evaluatie en toekomstvisie op de Wet openbaarheid van bestuur Tilburg, januari 2004ii Inhoudsopgave Samenvatting . iv Woord vooraf.ix 1 Jurisprudentieonderzoek. 1 1.1 Korte karakterisering van de Wob. 1 1.1.1 Inleiding.iii 2.2.4.2

 

Audit ADO Den Haag - AFC Ajax d.d. 9 november 2003

 

Audit ADO Den Haag -AFC Ajax d.d. 9 november 2003 Den Haag, 16 maart 2004. Pagina 2 Audit ADO Den Haag -AFC Ajax d.d. 9 november 2003 DSP -groep Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Opdracht 3 1.2 Werkwijze 3 1.3 Opbouw rapport 4 2 Reconstructie 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Voorbereidingen ADO Den Haag 6 2.3

 

Verkenning doorberekenen kosten inzet politie

1 Verkenning doorberekenen kosten inzet politie 1. Inleiding In het Hoofdlijnenakkoord “meedoen, meer werk, minder regels” van 16 mei 2003 is de volgende passage opgenomen: “Om de politie te ontlasten zal grootschalige politie-inzet bij manifestaties worden teruggedrongen;

 

Microsoft Word - Verslag definitief.doc

Verslag wedstrijdbezoek NEC-Vitesse d.d. 14 december 2003 Den Haag, 18 maart 2004. Pagina 2 Verslag wedstrijdbezoek NEC-Vitesse d.d. 14 december 2003 DSP -groep Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voorbereiding 4 2.1 Vooroverleg 4 2.2 Afspraken vooroverleg 4 2.3 Overig documenten overleggen 6 3

 

Wedstrijdbezoek FC Twente-FC Utrecht d.d. 26 oktober 2003

Wedstrijdbezoek FC Twente-FC Utrecht d.d. 26 oktober 2003 Den Haag, 11 februari 2004. Pagina 2 Wedstrijdbezoek FC Twente-FC Utrecht d.d. 26 oktober 2003 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voorbereiding 4 2.1 Vooroverleg 4 2.2 Afspraken vooroverleg 4 2.3 Overig overleg 6 3 Wedstrijdbezoek 26 oktober 2003 7 3.1 Rolve

 

Verslag audit AFC Ajax-FC Brugge d.d. 1 oktober 2003

Verslag audit AFC Ajax-FC Brugge d.d. 1 oktober 2003 Den Haag, 11 februari 2004. Pagina 2 Verslag audit AFC Ajax-FC Brugge d.d. 1 oktober 2003 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Opdracht 3 1.2 Werkwijze 3 1.3 Opbouw rapport 3 2 Reconstructie 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Botsingen in het verleden 5 2.3 Banden tussen

 

Wedstrijdbezoek FC Twente-FC Utrecht d.d. 26 oktober 2003

Wedstrijdbezoek FC Twente-FC Utrecht d.d. 26 oktober 2003 Den Haag, 11 februari 2004. Pagina 2 Wedstrijdbezoek FC Twente-FC Utrecht d.d. 26 oktober 2003 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voorbereiding 4 2.1 Vooroverleg 4 2.2 Afspraken vooroverleg 4 2.3 Overig overleg 6 3 Wedstrijdbezoek 26 oktober 2003 7 3.1 Rolve

 

Verslag audit AFC Ajax-FC Brugge d.d. 1 oktober 2003

Verslag audit AFC Ajax-FC Brugge d.d. 1 oktober 2003 Den Haag, 11 februari 2004. Pagina 2 Verslag audit AFC Ajax-FC Brugge d.d. 1 oktober 2003 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Opdracht 3 1.2 Werkwijze 3 1.3 Opbouw rapport 3 2 Reconstructie 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Botsingen in het verleden 5 2.3 Banden tussen

 

Politie in Nederland

Politie in Nederland. 1 Politie in Nederland. 2 ‘Het schrijven en vervaardigen van een brochure als deze mag dan maanden duren, daarna is er toch ook het aardige moment van de eerste aanbieding. Hier, in de politieregio Amsterdam-Amstelland, zomer 2000, werd door de relations officer van de dire


Bestandstype: pdf (Adobe Portable Document Format)
 

 

Ruimte voor regie, Handreiking voor ketenregie in het openbaar bestuur

 

Ruimte voor regie Handreiking voor ketenregie in het openbaar bestuur 32880_Ketenregie_oms 08-10-2003 15:07 Pagina 1Ruimte voor regie Handreiking voor ketenregie in het openbaar bestuur Veiligheid, integratie, welzijn, gezondheidszorg en werkgelegenheid staan hoog op de maatschappelijke agenda. document bij Ruimte voor regie, handreiking voor ketenregie in het openbaar bestuur

 

NAAR EEN VEILIGER SAMENLEVING VOORTGANGSRAPPORTAGE OKTOBER 2003 BIJLAGEN

NAAR EEN VEILIGER SAMENLEVING VOORTGANGSRAPPORTAGE OKTOBER 2003 BIJLAGEN. 1 BIJLAGE I MAATREGELEN EN PRESTATIES. Toelichting op Bijlage I overzicht van de maatregelen en prestaties De nummering en clustering van de maatregelen volgt de indeling van de Voortgangsrapportage, de paragrafen 1 tot en met 4.

 

NAAR EEN VEILIGER SAMENLEVING VOORTGANGSRAPPORTAGE OKTOBER 2003, Bijlagen

NAAR EEN VEILIGER SAMENLEVING VOORTGANGSRAPPORTAGE OKTOBER 2003 BIJLAGEN. 1 BIJLAGE I MAATREGELEN EN PRESTATIES. Toelichting op Bijlage I overzicht van de maatregelen en prestaties • De nummering en clustering van de maatregelen volgt de indeling van de Voortgangsrapportage, de paragrafen 1 tot en met 4.

 

Definitieve versie beleidskader 2003 inclusief bijlagen

Beleidskader bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgeweld 2003. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanscherping beleid inzake bestrijding voetbalvandalisme 3 1.2 Beleidskader 2003 3 1.3 Werking beleidskader 5 1.4 Opbouw beleidskader 5 Hoofdstuk 2 Taken en verantwoordelijkheden 2.1 Ketenbenadering 6 2.2

 

Definitieve versie beleidskader 2003 inclusief bijlagen

Beleidskader bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgeweld 2003. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanscherping beleid inzake bestrijding voetbalvandalisme 3 1.2 Beleidskader 2003 3 1.3 Werking beleidskader 5 1.4 Opbouw beleidskader 5 Hoofdstuk 2 Taken en verantwoordelijkheden 2.1 Ketenbenadering 6 2.2 Tak

 

politieinnederland_nl.pdf

Politie in Nederland. In een gezonde maatschappij is iedereen en alles voortdurend in beweging. Dat is zeker het geval bij de politie en haar organisatie. Bij het verschijnen in 1995 van de vorige editie van Politie in Nederland was dat al meteen duidelijk. Er waren toen allerlei belangrijke ontw

 

Naar een veiliger samenleving Lijst van vragen en antwoorden

1 1, 99 -Heeft het kabinet het voornemen met voorstellen te komen met betrekking tot de uitbreiding van (verplichte) DNA-afname bij geweldsdelicten? -Aan welke verruimingen van DNA-onderzoek denkt het kabinet? Ja, het kabinet heeft het voornemen met dergelijke voorstellen te komen. Een verdere verru

 

Naar een veiliger samenleving

Ministerie van Justitie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, oktober 2002 Dit Veiligheidsprogramma is beschikbaar op de website van het Ministerie van Justitie : www.justitie.nl en op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: www.minbz

 

Naar een veiliger samenleving

Ministerie van Justitie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, oktober 2002 Dit Veiligheidsprogramma is beschikbaar op de website van het Ministerie van Justitie : www.justitie.nl en op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: www.minbz

 

Wangedrag FC Utrecht supporters

EA2002/66074 202-069. Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 's Gravenhage Onderwerp wangedrag FC Utrecht supporters Tijdens het vragenuurtje van dinsdag 26 maart jl. hebben de kamerleden Van Heemst (PvdA) mede namens de fracties van de VVD en de ChristenUnie

 

EA2000/U64035

 

Combiregeling voetbalsupporters. Burgemeesters in gemeenten met betaald voetbal In afschrift aan: officieren van justitie, korpschefs en besturen van betaald voetbalorganisaties Onderwerp combiregeling voetbalsupporters 1. Inleiding Op 28 februari jl. hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Circulaire Budgettaire kader 2000

 

Aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen de korpsbeheerder van het KLPD de algemeen directeur van het LSOP i.a.a. -de korpschefs van de regionale politiekorpsen -de korpschef van het KLPD -de (fgd) hoofdofficieren van justitie -de directeur NPI -het hoofd van de Inspectie Politie

 

Referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing Politie

Referentiekader Conflict-en Crisisbeheersing Politie Den Haag December 1999 1999 Versie. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Preparatie, opleiden en oefenen 2.1 Inleiding 2.2 Algemeen 2.3 Voorzienbare evenementen/conflicten 2.4 Onvoorziene ordeverstoringen 2.5 Opleiding en oefenen 2.6

 

 

 

 

 

 

CATEGORIËN 

 

STADIONVERBODEN 

 

 

hooligans

 

 

studies 

 

 

documenten

 

 

projecten