Vitesse logo grijs (logo)

 

HOME KOS PROGETTO ULTRA FSF ZURICH

 

 

  STADIONVERBODEN

 

Het Project

De club

Het stadion

Thuiswedstrijden

Uitwedstrijden

De supporters

Supporters sites

Uit de pers

 

 

  Club Links

 

 

 

 

 

 

Supportersproject Vitesse

 

 

 

Burgemeester Pauline Krikke

 

"Het onderwerp veiligheid wordt steeds belangrijker voor zowel burgers als politiek. De politiek wordt gedwongen het hoog op de agenda te zetten en adequate maatregelen te nemen. Meer blauw op straat en de opkomst van sociaal-preventieve buurtprojecten zijn enkele voorbeelden van actuele beleidsmaatregelen. Veiligheid bij Vitesse is eveneens van groot belang. De samenwerking tussen diverse verantwoordelijke partijen, zoals de politie, justitie, gemeente Arnhem, Vitesse en Rijn-side is goed. Maar de aandacht mag niet verslappen, want het gevaar loert."

Met deze aftrap van de Arnhemse burgemeester Pauline Krikke is de brug naar het ,Supportersproject Vitesse' snel geslagen. Een project dat Rijn-side sinds 1988 in samenwerking met de gemeente Arnhem en Vitesse uitvoert.

 

Supportersproject Vitesse

De centrale doelstelling van dit project is het tegengaan en verminderen van voetbalvandalisme met betrekking tot de supporters van Vitesse. Om dit te realiseren zijn drie uitgangspunten geformuleerd:

* Rijn-side streeft naar het vergroten van binding en betrokkenheid tussen supporters

en Vitesse;

* Rijn-side werkt in het kader van de openbare orde en veiligheid mee aan een goed doen verlopen van wedstrijden van Vitesse;

* Indien nodig, begeleidt en verwijst Rijn-side individuele supporters naar jeugdhulpverlenging en/of jeugdwelzijnswerk.

 

Voorkomen is beter dan genezen

Door deze stelregel laten de gemeente Arnhem, Vitesse en Rijn-side zich leiden. De medewerkers en projectvrijwilligers van Rijn-side staan midden tussen de supporters. Uiteraard is hun aanwezigheid tijdens de wedstrijden van Vitesse het meest in het oog springend, maar wat velen niet weten is dat zij ook doordeweeks actief zijn. Zo initiren zij diverse activiteiten, zowel voor de huidige generatie harde kern supporters als voor toekomstige supporters. In buurthuizen worden bijvoorbeeld middagen georganiseerd voor jongeren tot twaalf jaar, waarin Rijn-side hen bekend maakt met het fenomeen betaald voetbal. Er wordt gesproken over waarden en normen en over voetbalvandalisme. Het positief ondersteunen van Vitesse wordt bijvoorbeeld bewerkstelligd door spandoeken te maken. Op deze wijze tracht Rijn-side in een vroegtijdig stadium een positieve mentaliteitsverandering bij te brengen ten aanzien van de beleving van voetbal. Toch gaat het niet altijd goed in Gelredome. Helaas kende Vitesse het vorige seizoen twee wedstrijden die behoorlijk uit de hand liepen. Aan het begin van het seizoen werd FC Utrecht ontvangen en op tweede Paasdag waren de supporters van Ajax op bezoek. Het supportersgeweld dat tijdens die wedstrijden ontsproot, haalde de kranten. 

 

 

 

Rijn-side supportersbegeleider Ron op de Zuid-tribune

 

Ervaringen in Gelredome

 

Pauline Krikke: "Met ontzetting heb ik gezien hoe supporters van Ajax in het uitvak tekeer gingen. Stoeltjes vlogen door de lucht en de supporters gingen over en weer verbaal met elkaar in de clinch. Bij de wedstrijd tegen FC Utrecht ontspoorde het zelfs buiten het uitvak. Veel goedwillende supporters zijn de dupe geworden van dit geweld. Echter, de acties van de politie en de veiligheidsorganisatie van Vitesse waren bewonderenswaardig. Met name de stewards die als menselijk schild fungeerden en de stoelenregen opvingen, verdienen lof en dat heb ik ze ook laten weten. En als je achteraf bekijkt hoe snel en adequaat is ingesprongen op de situatie, zie je dat de verschillende onderdelen in de veiligheidsketen redelijk goed op elkaar zijn ingespeeld. Uiteindelijk was de situatie in korte tijd onder controle. Dat neemt niet weg dat het een ongewenste situatie was, die niet in Gelredome thuishoort."

 

Verder stelt Krikke: "Tot aan het begin van het vorige seizoen was iedereen nog trots op de veiligheid in en rondom het stadion. De calamiteiten rondom deze wedstrijd hebben aangetoond dat het betrekkelijk is. Een handjevol vandalen kan het beeld in korte tijd compleet omvormen. Daarom is het van groot belang dat we dergelijke escalaties voor zijn. De risico-aanhang van Vitesse manifesteert zich de laatste tijd ook meer in omliggende gemeenten. Het is moeilijk om ook activiteiten op te tuigen in omliggende gemeenten, om tevens die groep te kunnen benaderen. in dat opzicht zouden wij een samenwerking moeten aangaan met omliggende gemeenten, om zodoende het project te kunnen verbreden."

 

Rijn-side vervult een belangrijke rol in het voorkomen van escalaties in en rondom stadion Gelredome. Tijdens wedstrijden wordt hard gewerkt om de over-enthousiaste supportersschare in toom te houden. in de veiligheidsketen bij de thuiswedstrijden van Vitesse spreekt Rijn-Side de 'over-enthousiaste' supporters aan. De drempel is laag doordat zij de doelgroep kennen, veelal bij naam. Tevens is de achtergrond van de betreffende supporters vaak bekend, doordat het werk van Rijn-side zich niet beperkt tot het slechts aanspreken van minder welwillende supporters. De medewerkers van Rijn-side gaan, als het enigszins kan, met hen in gesprek. Voor, tijdens en na de wedstrijden. En als gezegd, ook regelmatig doordeweeks. Dit schept een bepaalde band, en in sommige gevallen een vertrouwensrelatie. Om het werk goed te kunnen doen, is discretie van groot belang.

 

Kennen en gekend worden

"Dat maakt het werk van Rijn-side succesvol. Dat dit zijn vruchten afwerpt, bewijst het relatief beperkte aantal escalaties bij Vitesse als gevolg van supportersgeweld uit eigen geleding. Ook tijdens uitwedstrijden zijn de medewerkers van Rijn-side bijna altijd van de partij. Men moet ook niet vergeten dat de medewerkers supporters zijn en verknochte Vitesseaanhangers. De projectvrijwilligers komen dan ook voor het merendeel uit eigen supportersgeleding. Het is een project vr en dr supporters. Mensen van Rijn-side weten wat er leeft onder de doelgroep en kunnen daar preventief op inspelen. De diverse activiteiten zijn daar een middel toe. En wat betreft discretie, alleen op die basis kan Rijn-side optimaal werken. Want als dat niet gebeurt, gaat dit direct ten koste van het succes van het project. Voor supporters mogen er geen onnodige drempels zijn om medewerkers van Rijn-side te benaderen en vice versa. Ik ben trots op de wijze waarop de veiligheidspartners samen met Vitesse het veiligheidsbeleid vorm en inhoud geven. Daar kunnen andere clubs een voorbeeld aan nemen", aldus Pauline Krikke.  

 

 

 

 

 

 www.footballsupporters.info

Copyrights by Euro Support