Stadionverboden (met dank aan vak P van FC Twente)

 

Supporters die handelen in strijd met de standaardvoorwaarden van de KNVB lopen het risico een stadionverbod opgelegd te krijgen. Tussen de KNVB, de Minister en het Openbaar Ministerie zijn afspraken gemaakt waardoor de gegevens van supporters die op verdenking van een strafbaar feit zijn aangehouden worden doorgegeven aan de KNVB. Hiervoor zijn uiteraard privacy-bepalingen vastgelegd waaraan de KNVB zich strikt dient te houden. Op basis van de informatie die de KNVB ontvangt van het Openbaar Ministerie kan de KNVB besluiten om tot civielrechtelijke uitsluiting over te gaan.

De praktijk
Op weg naar, voor tijdens of voor een voetbalwedstrijd wordt een supporter door de politie aangehouden op verdenking van een strafbaar feit. Zijn gegevens worden genoteerd, en deze worden door het OM doorgegeven aan de KNVB. De KNVB besluit vervolgens om een stadionverbod op te leggen, nog voordat de rechter het strafbare feit bewezen heeft geacht. De KNVB meldt de uitsluiting bij de betreffende club. De club is vervolgens verplicht een eventuele seizoenkaart van de supporter te blokkeren dan wel in te nemen.
Een probleem dat zich vaak voordoet is dat er tussen het moment dat een supporter wordt aangehouden en het moment dat de supporter een stadionverbod krijgt opgelegd enkele weken of zelfs maanden verstrijken. Oorzaak is dat het vaak enige tijd duurt alvorens de KNVB de informatie van het OM ontvangt.
Vaak wordt op het politiebureau een schikkingsvoorstel aan een supporter gedaan. Hiermee wordt een gang naar de rechter voorkomen. Wat veel mensen echter niet weten is dat het accepteren van een schikkingsvoorstel tevens inhoudt dat schuld wordt bekend. Hiermee wordt het nagenoeg onmogelijk het opgelegde stadionverbod met succes aan te vechten. Anderzijds is het zo dat een eventuele vrijspraak door een rechter niet automatisch inhoudt dat een stadionverbod wordt opgeheven. Indien de rechter een overtredig strafrechtelijk gezien niet bewezen acht, maar de KNVB gegronde aanwijzigingen heeft dat een overtreding wel degelijk is begaan, dan kan de KNVB besluiten het stadionverbod te handhaven. Daarnaast zijn er overtredingen die strafrechtelijk niet vervolgbaar zijn, maar wel in strijd zijn met de standaardvoorwaarden van de KNVB. Overigens wordt een stadionverbod niet altijd opgelegd n.a.v. een melding van het OM. Ook indien functionarissen van de KNVB of clubs iets strafbaars waarnemen kunnen ze hier melding van maken, en kan ook op basis van deze melding een stadionverbod worden opgelegd.

De richtlijnen die door de KNVB worden gehanteerd, met daarbij vermeld de duur van de uitsluiting:

Overtreding

Duur

Wet ID*

03 maanden

Openbaar urineren

03 maanden

Belediging official of politieambtenaar

06 maanden

Poging tot binnendringen

06 maanden

Bezit of afsteken vuurwerk

06 maanden

Eenvoudige vernieling

06 maanden

Baldadigheid

06 maanden

Niet voldoen aan bevel of vordering

06 maanden

Diefstal of verduistering

06 maanden

Openbare dronkenschap

06 maanden

Opiumwet

06 maanden

Bezit of verkoop illegale kaarten

06 maanden

Ontduiken combiregeling

06 maanden

Schaden aanzien en belang voetbal

12 maanden

Opgeven valse naam

12 maanden

Misbruik Club Card

12 maanden

Opruiend gedrag

12 maanden

Bezit slag- of steekwapen

12 maanden

Illegale kaartverkoop

12 maanden

Binnendringen stadion

12 maanden

Kwetsende en discriminerende. teksten

12 maanden

Bedreiging official of politieambtenaar

12 maanden

Eenvoudige mishandeling of vechten

12 maanden

Eenvoudige brandstichting

12 maanden

Betreden speelveld

12 maanden

Openlijke geweldpleging

24 maanden

Afsteken vuurwerkbom

24 maanden

Zwarfe vernieling

24 maanden

Verzet of belemmering bij aanhouding

24 maanden

Binnendringen stadion met geweld

24 maanden

Zware mishandeling

36 maanden

Zware brandstichting

36 maanden

 

 

BOETES

 

Indien een stadionverbod van tenminste 6 maanden wordt opgelegd. zal tevens (overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.4 van de standaardvoorwaarden van de KNVB) een boete worden opgelegd van Euro 450,-.

 

Indien sprake is van overtreding van een opgelegd stadionverbod wordt voor de eerste overtreding een boete opgelegd van Euro 900,-, voor de tweede overtreding een boete van Euro 1500,- en voor de derde en elke navolgende overtreding eer geldboete van Euro 2000,-.
Bij overtreding van de Wet ID (het niet kunnen overleggen van een geldig legitimatiebewijs) zal de termijn bij zogenaamde "First Offenders" voorwaardelijk worden opgelegd.

Wat betekent een stadionverbod nu precies?
Een supporter met een stadionverbod mag zich niet in een stadion of in de buurt van een stadion bevinden, waar de volgende wedstrijden worden gespeeld:
- Wedstrijden in de KPN Eredivisie of Toto Divisie
- Wedstrijden in binnen- en buitenland van het Nederlands Elftal en andere vertegenwoordigende elftallen, zoals bijvoorbeeld Jong-Oranje
- Wedstrijden in het kader van de Amstel-CupWedstrijden in binnen- en buitenland van Nederlandse clubs in de Champions League, UEFA-Cup en de Intertoto-Competitie
- Overige wedstrijden in binnen- en buitenland waaraan een Nederlandse club uit het betaalde voetbal deelneemt

FC Twente
Ook FC Twente is gehouden aan de voorwaarden van de KNVB. Zodra een melding van een stadionverbod binnenkomt wordt de seizoen, - of clubcard van de betreffende supporter geblokkeerd. Hij of zij kan dan uiteraard geen kaarten meer kopen. Het is ook niet toegestaan om de seizoenkaart aan iemand anders over te dragen.
Indien functionarissen van FC Twente een overtreding constateren kan FC Twente zelfstandig overgaan tot het opleggen van een uitsluiting. Bij kleinere overtredingen komt het voor dat FC Twente een supporter de toegang tot het stadion voor een aantal wedstrijden ontzegt. Dit is veelal een zaak tussen FC Twente en de supporter, en het heeft meestal geen verdere gevolgen (tenzij de supporter zich niet aan de opgelegde maatregel houdt).

Beroepsmogelijkheden
Natuurlijk kan een supporter tegen het stadionverbod in beroep gaan. Zodra het stadionverbod middels een deurwaardersexploot is betekend kan een beroepsschrift worden geschreven. Dit beroepsschrift dient per aangetekende post te worden gestuurd aan de Commissie van Toezicht. Dit is een onafhankelijke commissie, vergelijkbaar met de Tuchtcommissie van de KNVB. De uitspraak van de Commissie van Beroep is bindend,. zowel voor de supporter als voor de KNVB. Echter de gang naar de rechter kan niemand je onthouden (via die weg hebben wij al succes geboekt) Het adres:

Commissie van Toezicht
T.a.v. de Secretaris
Woudenbergseweg 56-58
3707 HX Zeist

De Commissie van Toezicht is verplicht binnen 30 dagen na ontvangst van het beroepsschrift een uitspraak te doen. Van het indienen van een beroepsschrift gaat overigens geen opschortende werking uit. Het kan overigens verstandig zijn om alvorens een beroepsschrift te schrijven eerst nadere inlichtingen te vragen bij de KNVB. Ook dit dient schriftelijk te geschieden. Het adres:

KNVB
Afdeling Wedstrijdzaken en Accomodaties
Postbus 515
3700 AM Zeist