Stadionverbodenbeleid

Overgenomen van SOVS

Meldingsovereenkomst 


Wat houdt de meldingsovereenkomst in ?
Door de meldingsovereenkomst kunnen supporters die een stadionverbod hebben (vanaf één jaar) middels goed gedrag de duur van hun stadionverbod "verkorten". In overleg met o.a. politie, de club en de KNVB, wordt het voor jou mogelijk de helft van je onvoorwaardelijke stadionverbod om te zetten in een voorwaardelijk stadionverbod.

Ben ik verplicht om een meldingsovereenkomst aan te gaan ?
Nee, dat ben je niet. De meldingsovereenkomst wordt op (geheel) vrijwillige basis aangegaan tussen jou en de KNVB.

Wat verplicht ik mij wanneer ik de meldingsovereenkomst aanga ?
Vanaf het moment dat je het contract ondertekent en terugstuurt, verplicht je jezelf, tijdens elke uit- en thuis-wedstrijd van jouw club, gedurende de helft van de nog resterende termijn van je stadionverbod (te bepalen door de KNVB), te melden op een door de KNVB te bepalen tijdstip en lokatie (politiebureau). Uitzonderingen hierop zijn niet mogelijk.
Zoals ook in het "exploot" is vermeld, verplicht je jezelf gedurende je stadionverbod vòòr, tijdens en na de wedstrijd niet op te houden bij of rondom het stadion of daar waar supporters aankomen of zich verzamelen. Je kunt tijdens deze periode geen gebruik maken van een seizoenkaart. Deze wordt in principe voor de periode dat je het stadion niet in mag, geblokkeerd.

Voor welke wedstrijd geldt de meldplicht ?
De meldplicht geldt voor alle wedstrijden van jouw club in de reguliere competities (Amstel Cup, KPN Eredivisie / Eerste Divisie, Champions League, UEFA CUP, Intertoto, Johan Cruijff Schaal) gedurende de tijd dat je een stadion-verbod hebt. De meldplicht geldt niet voor vriendschappelijke wedstrijden. Let op: je stadionverbod blijft wel van kracht tijdens vriendschappelijke wedstrijden.

Mag ik de meldingsovereenkomst tussentijds stopzetten ?
Nee, er wordt een aaneengesloten periode afgesproken waarin je je tijdens elke uit- en thuiswedstrijd dient te melden. Als je je hier niet aan houdt, wordt de meldingsovereenkomst eenzijdig beëindigd door de KNVB.

Mag ik zelf bepalen waar ik me meld ?
Nee, in overleg met het CIV (Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme) wordt door de KNVB het politiebureau aangewezen waar je je moet melden. Dit politiebureau zal in principe zo dicht mogelijk bij jou in de buurt zijn.

Wie komt in aanmerking voor een meldingsovereenkomst ?
In beginsel heeft elke persoon met een landelijk stadionverbod vanaf één jaar de mogelijkheid met de KNVB een meldingsovereenkomst aan te gaan. Dit gaat in overleg met de club. De club houdt altijd het recht het lokale stadionverbod voor het eigen stadion te handhaven.

Hoe verloopt de procedure ?
Het 'exploot" (door de deurwaarder aan je uitgereikt) heeft je geïnformeerd over de mogelijkheid tot het aangaan van een meldingsovereenkomst (ook wanneer je beroep aantekent tegen het opgelegde stadionverbod kun je de overeenkomst aangaan). Tevens kan de club je ook van deze mogelijkheid op de hoogte stellen. Je kunt je verzoek tot deelname direct richten aan de KNVB, afdeling Veiligheidszaken. Als je na het lezen van het meldingspakket de overeenkomst wilt aangaan, stuur je één van de twee bijgevoegde meldingscontracten, getekend terug naar de KNVB. Één exemplaar hou je zelf.

Zodra wij de door jou getekende meldingsovereenkomst hebben ontvangen, krijg je van ons de volgende zaken:

 een bevestiging met daarop vermeld de begin- en einddatum van de meldingsovereenkomst;
 het adres van het politiebureau waar je je moet melden;
 "moederkaart";
 "ophefkaart";
 "meldkaarten"

De "moederkaart" laat je bij elke uit- en thuiswedstrijd van je club tekenen door de dienstdoende politiefunctionaris in het politiebureau waar je je meldt. Deze "kaart" hou je de hele meldingstermijn in je bezit. Iedere wedstrijd laat je één van de meldkaarten tekenen en afstempelen bij het aangewezen politiebureau. Na afloop van de meldperiode stuur je een kopie van de moederkaart en de originele "ophefkaart" naar de KNVB. De getekende meldkaart stuur je na iedere wedstrijd aan de KNVB, afdeling Veiligheidszaken (hiervoor ben je zelf verantwoordelijk). Als je een nieuwe moederkaart of nieuwe meldkaarten nodig hebt, kun je deze bij de KNVB aanvragen (0343-499222).

Wanneer moet ik me melden ?
Je meldt je tijdens elke uit- en thuiswedstrijd van je club bij het aangewezen politiebureau. Je kunt zelf het tijdstip bepalen, als het maar tijdens de wedstrijd is. De meldkaarten worden hierop ook gecontroleerd. Door de dienstdoende politieambtenaar wordt je identiteit vastgesteld aan de hand van een geldig legitimatie-bewijs. Vervolgens worden de meldkaart en de moederkaart door de politieambtenaar voorzien van een dagteke-ning, tijdstip, handtekening en dienststempel/dienstnummer. De getekende moederkaart én meldkaart krijg je terug. De getekende meldkaart stuur je per omgaande naar de KNVB.

Wordt mijn melding gecontroleerd ?
Aan de hand van de binnengekomen meldkaarten controleert de KNVB of je je daadwerkelijk aan de overeenkomst houdt. Als dat niet het geval is, blijft het stadionverbod voor de volledige periode onvoorwaardelijk van kracht.

Wat gebeurt er als ik me tijdens de periode dat ik me moet melden schuldig maak aan wangedrag ?
Als je je schuldig maakt aan wangedrag in relatie tot voetbal, dan vervalt de overeenkomst met onmiddellijke ingang. Hiervan wordt je schriftelijk door de KNVB op de hoogte gesteld. De termijn van je stadionverbod blijft dan onverminderd van kracht. Je kunt geen rechten ontlenen aan de periode waarin je je al gemeld hebt.

Wat gebeurt er wanneer ik me tijdens een wedstrijd onverhoopt niet kan melden ?
Je dient voor bewijs zorg te dragen dat je op desbetreffende datum niet aanwezig kunt zijn. Enkele voorbeelden zijn: bewijs van werkgever (bij werk in de avonduren), ticket of hotelreservering op jouw naam (bij vakantie, weekend weg, o.i.d.).

Wat gebeurt er aan het einde van de meldingovereenkomst ?
De KNVB bepaalt op basis van de kaarten die je instuurt of je de meldingsovereenkomst succesvol bent nagekomen. De KNVB bevestigt schriftelijk dat je meldplicht is opgeheven en dat je het stadion weer in mag. De club behoudt natuurlijk wel het recht een verbod voor het eigen stadion te handhaven.

Het aangaan van de meldingsovereenkomst heeft géén invloed op eventueel opgelegde boetes.