Stadionverbodenbeleid

Richtlijnen termijn stadionverboden

KNVB, seizoen 2001-2002

Delictomschrijving

Duur verbod

Boete

Boete overtreding

1e

2e

3e

Wet ID (voorwaarden voor "first-offenders")

3 mnd.

geen

 900

 1.500

 2.000

Opgeven valse naam

3 mnd.

geen

900

1.500

2.000

Overtreding APV

6 mnd.

geen

900

1.500

2.000

Voorhanden hebben en/of afsteken van vuurwerk

6 mnd.

geen

900

1.500

2.000

Poging tot binnen-dringen van stadion

6 mnd.

geen

900

1.500

2.000

Poging tot brandstichting met geringe gevaarzetting

6 mnd.

geen

900

1.500

2.000

Niet voldoen aan bevel/vordering van personen die belast zijn met kaartcontrole e/o hand-having v/d orde, w.o. politie & stewards

6 mnd.

geen

900

1.500

2.000

Valsheid in geschrifte

6 mnd.

geen

900

1.500

2.000

Belediging

6 mnd.

geen

900

1.500

2.000

Diefstal of verduistering in/rond het stadion

6 mnd

geen

900

1.500

2.000

Vernieling of beschadiging

6 mnd.

geen

900

1.500

2.000

Baldadigheid

6 mnd.

geen

900

1.500

2.000

Openbare dronkenschap in/rond het stadion

6 mnd.

geen

900

1.500

2.000

Overtreding van de Opiumwet

6 mnd.

geen

900

1.500

2.000

Belediging van een ambtenaar in functie

9 mnd.

geen

900

1.500

2.000

Verkopen van toegangskaarten in strijd met standaardvoorwaarden

9 mnd.

geen

900

1.500

2.000

Bezit of verkoop van illegale kaarten

9 mnd.

geen

900

1.500

2.000

Opruiﮧ

12 mnd.

450

900

1.500

2.000

Verspreiding discriminatoire uitlatingen

12 mnd.

450

900

1.500

2.000

Huisvredebeuk / lokaalvredebreuk

12 mnd.

450

900

1.500

2.000

Brandstichting met geringe gevaarzetting

12 mnd.

450

900

1.500

2.000

Wederspannigheid

12 mnd.

450

900

1.500

2.000

Bedreiging

12 mnd.

450

900

1.500

2.000

Mishandeling

12 mnd.

450

900

1.500

2.000

Overtreding van de Wet Wapens en Munitie

12 mnd.

450

900

1.500

2.000

Gooien van voorwerpen

12 mnd.

450

900

1.500

2.000

Openlijke geweldpleging met ge-ringe gevaarzetting en/of geringe letsel en/of geringe schade

12 mnd.

450

900

1.500

2.000

Schaden van het aanzien en/of belang van het voetbal

12 mnd.

450

900

1.500

2.000

Poging tot brandstichting met ernstige gevaarzetting

24 mnd.

450

900

1.500

2.000

Poging mishandeling met zwaar lichamelijk letsel ten gevolge cq zware mishandeling

24 mnd.

450

900

1.500

2.000

Betreden van het speelveld (erfvredebreuk)

24 mnd.

450

900

1.500

2.000

Binnendringen van het stadion met geweld

24 mnd.

450

900

1.500

2.000

Bedreiging personen belast met kaartcontrole en/of handhaving van de orde

24 mnd.

450

900

1.500

2.000

Openlijke geweldpleging met ern-stige gevaarzetting en/of ernstig letsel en/of ernstige schade

24 mnd.

450

900

1.500

2.000

Vernieling met ernstige gevolgen

24 mnd.

450

900

1.500

2.000

Afsteken van een vuurwerkbom

24 mnd.

450

900

1.500

2.000

Mishandeling met zwaar lichamelijk letsel met gevolgen cq zware mishandeling

36 mnd.

450

900

1.500

2.000

Betreden speelveld middels geweld

36 mnd.

450

900

1.500

2.000

Brandstichting met ernstige gevaarzetting

36 mnd.

450

900

1.500

2.000

Poging doodslag

36 mnd.

450

900

1.500

2.000

Deelneming aan een aanval of een vechterij

36 mnd.

450

900

1.500

2.000

Mishandeling met de dood ten gevolge

48 mnd.

450

900

1.500

2.000

Doodslag

48 mnd.

450

900

1.500

2.000

Deelneming aan aanval of vecht-partij met de dood ten gevolge

48 mnd.

450

900

1.500

2.000